صندلی یک پارچه فلزی جئومتریک

با یک نگاه می توانید متوجه شوید این یک صندلی معمولی نیست. یک ابجکت جئومتریک با فرمی دلنشین و یک تیکه که هم زیباست و هم کاربردی. این صندلی فلزی جئومتریک با ورق آهن نازک ساخته شده و دور تا دور جوش کاری شده است. که فرم زیبا و یک تیکه آن زیبایی این صندلی درا دو چندان میکند. از این صندلی میتوان در فضای خاری و یا داخلی استفاده کرد. با توجه به پوشش الکترو استاتیک، عمر این صندلی فلزی بسیار بالا هست.

صندلی و کانتر فلزی