تی وی ست بتنی
تی وی ست بتنی

تی وی ست بتنی سفارشی

سینک بتنی

سینک بتنی سفارشی

بشقاب بتنی
تابلو بتنی مینیمال
تابلو بتنی 40-30
میز پنج ریالی شیر و خورشید
میز گرد بتنی
گلدان بتنی پیرامید

گلدان بتنی پیرامید

/
گلدان بتنی به شکل یک هرم ناقص سروته میباشد که در مقابل نوسانات جوی بسیار مقاوم است
روشویی بتنی