درباره استودیو آرت بتن تولید کننده محصولات بتن اکسپوز

در چند سال اخیر که برخی معماران با نگاهی مدرن به عرصه فعالیت قدم گذاشتند همواره کمبود مبلمان مدرن و مینیمال دغدغه ایشان بود. ما با سابقه اجرایی در برخی پروژه های مدرن و خاص به این کمبود پی بردیم و سعی در ساخت مبلمان مدرن و اکسسوری بتنی کردیم.

خوشبختانه در این راستا معماران مدرنگرا با اعتمادی که به ما داشتند ما را در این راستا همراهی کردند و با طرح هایی که انجام آنها تقریبا امکانپذیر نبود ما را به چالشی سخت دعوت کردند که در این گذار استودیو آرت بتن تشکیل و مستدام گشت.
امروزه بتن به عنوان یک متریال بادوام و مدرن در بین عشاق مدرنیسم و مینیمالیسم جایگاه ویژه ای دارد که به نظر نمیرسد بزودی این جایگاه تغییر کند.
استودیو آرت بتن همواره با تلاش و همت فراوان سعی داشته تکنولوژی بتن ، هنر قالب سازی و شناخت مواد را در راستای پروژه های مشتریانش به خدمت بگیرد.