مجله بتن اکسپوز |پروژه های شاخص بتن اکسپوز

مجموعه آرت بتن دلباخته مینیمالیسم بوده و همواره در این راستا سعی در طراحی و تولید قطعات بتنی نموده است. حجم محصولات بتنی و کیفیت آنها، ما را بر آن داشت که در این بخش از وبسایت اقدام به معرفی آن ها نماییم. از این رو باید توجه داشته باشید که مخاطب این بخش از وبسایت ، طراحان و دوست داران بتن میباشند. استودیو آرت بتن توانایی ساخت اغلب نمونه های معرفی شده را دارد و در صورت سفارش با تعداد مناسب اقدام به تولید مینماید.
موزه ملی جمهوری برزیل

موزه ملی جمهوری برزیل

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
باتری پایه سیمان

باتری های پایه سیمانی 2022

[av_image src=’https://artbeton.co/wp-content/uploads/2022/02/Emma-Qingnan-Zhang-full-storlek.jpg’ attachment=’6508′ attachment_size=’full’ copyright=” caption=’yes’ styling=” align=’center’ font_size=” overlay_opacity=’0.1′ overlay_color=’#0a0a0a’ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=” appearance=” link=” target=’_blank’ title_attr=” alt_attr=” lazy_loading=’disabled’

ادامه مطلب »
Benoist Van Borren

آرتیست بتن اکسپوز Benoist Van Borren

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »

معماری خانه ژاپنی بدون حاشیه

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »

Trübel / L3P Architects

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
Guidotti-Architetti

Casa Grossi-Giordano،یک خانه

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
David-Umemoto

آرتیست david umemoto

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
Fuego Nuevo Chapel

آتشگاه Fuego Nuevo Chapel

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
خانه میرادور

نگاهی به Mirador House

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
روشویی روکار بتنی

روشویی بتنی ARC CONCRETE BASIN

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »
وان بتنی

وان بتنی Oasis

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′

ادامه مطلب »