انواع صندلی و نشیمن بتنی و فلزی در این دسته نمایش داده میشود
صندلی های آرت بتن مدرن و خاص هستند.