تخت بتنی معلق

این محصول به صورت سفارشی ساخته شده است. از دو بخش قطعات بتن اکسپوز ال شکل و شاسی فلزی تشکیل شده است.

وزن قطعات بتن اکسپوز مجموعا 180 کیلو گرم است. سفارش در ابعاد مختلف امکان پذیر است.

شاسی فلزی طوری طراحی شده است که بیننده احساس معلق بودن را تجربه میکند.

ابعاد تشک تصویر موجود در سایز 160-200 میباشد.

مدت زمان ساخت حدود 15 تا 20 روز کاری میباشد.

فرم معلق

نصب آسان