گلدان بتن اکسپوز مکعب مستطیل 120x40x70

محصولات بتن اکسپوز از محبوبیت بی نظیری برخوردار هستند. از محبوب ترین این محصولات، گلدان های ساخته شده از بتن هستند. مخصوصا فرمهای ساده مکعب مستطیل طرفداران زیادی را دارند. از این گلدانهای بزرگ بتنی میتوان در فضای داخل و فضای بیرون استفاده کرد.

کاربری گلدان های بتن اکسپوز فضای داخلی:

خانه ها، آپارتمان ها، دفاتر، راهروها، اتاق های انتظار

کاربری گلدان های بتن اکسپوز فضای بیرون:

باغ ها، پارکینگ ها، ورودی ساختمان ها