محصولات تخفیف دار بتن اکسپوز | 30% تخفیف

ما برای برخی از سفارش های بیشتر از مقدار مورد نیاز مشتری تولید میکنیم. به دلیل تطابق رنگی تولیدات بتن اکسپوز ما مازاد نیاز مشتری محصولات را تولید میکنم. این امر به ما کمک میکند تا در صورت هر گونه خطا در محاسبه مقدار مورد نیاز توسط مشتری و یا احتمال شکستن ناشی از حمل نامناسب محصول، نگران تامین آن نباشیم.

در این شرایط گاهی دپو محصولات بتن اکسپوز در محوطه کارخانه برای ما سخت میگردد. این محصولات باقی مانده از سفارش ها را در قالب محصولات تخفیف دار ارائه میکنیم. این محصولات در کیفیت هیچ تفاوتی با دیگر محصولات ندارند و فقط ممکن است در رنگ یک نواخت نباشند. قبل از خرید این محصولات بهتر است به محوطه کارخانه مراجعه بفرمایید و از نزدیک محصولات را بازدید نمایید.

ابعاد پنل بتنی

لیست ابعاد پنل بتنی را در قالب جدول پایین صفحه میتوانید مشاهده بفرمایید.