محصولات تخفیف دار بتن اکسپوز | 30% تخفیف

ما برای برخی از سفارش های بیشتر از مقدار مورد نیاز مشتری تولید میکنیم. به دلیل تطابق رنگی تولیدات بتن اکسپوز ما مازاد نیاز مشتری محصولات را تولید میکنم. این امر به ما کمک میکند تا در صورت هر گونه خطا در محاسبه مقدار مورد نیاز توسط مشتری و یا احتمال شکستن ناشی از حمل نامناسب محصول، نگران تامین آن نباشیم.

در این شرایط گاهی دپو محصولات بتن اکسپوز در محوطه کارخانه برای ما سخت میگردد. این محصولات باقی مانده از سفارش ها را در قالب محصولات تخفیف دار ارائه میکنیم. این محصولات در کیفیت هیچ تفاوتی با دیگر محصولات ندارند و فقط ممکن است در رنگ یک نواخت نباشند. قبل از خرید این محصولات بهتر است به محوطه کارخانه مراجعه بفرمایید و از نزدیک محصولات را بازدید نمایید.

ابعاد پنل بتنی

لیست ابعاد پنل بتنی را در قالب جدول پایین صفحه میتوانید مشاهده بفرمایید.

 

ابعاد موجود پنل بتن اکسپوز محوطه تخفیف دار

در این بخش تعداد و متراژ بر اساس ابعاد و رنگ دسته بندی شده که میتوانید بسته به نیاز پروژه خود از موجودی و تخفیف استفاده کنید.

آیتم شرح ابعاد رنگ متراژ تعداد قیمت بدون تخفیف قیمت تخفیف دار 30%
1 پنل بتنی محوطه 40*40*5 طوسی 33.92 212 4,500,000 3,150,000
2 پنل بتنی محوطه 60*60*5 طوسی 41.4 115 4,500,000 3,150,000
3 پنل بتنی محوطه 60*60*5 طوسی2 19.44 54 4,500,000 3,150,000
4 پنل بتنی محوطه 80*60*5 طوسی 10.56 22 4,500,000 3,150,000
7 پنل بتنی محوطه 119*15*5 طوسی 14.28 80 4,500,000 3,150,000
10 پنل بتنی محوطه 100*50*5 طوسی 24.5 49 4,500,000 3,150,000
11 پنل بتنی محوطه 120*60*5 دودی 43.92 61 4,500,000 3,150,000
13 پنل بتنی محوطه 60*60*5 طوسی 46.08 128 4,500,000 3,150,000
15 پنل بتنی محوطه 100*60*5 طوسی 64.8 108 4,500,000 3,150,000
17 پنل بتنی محوطه 120*40*5 طوسی 336 700 4,500,000 3,150,000
18 پنل بتنی محوطه 120*20*5 طوسی 51.84 216 4,500,000 3,150,000
20 پنل بتنی محوطه 100*60*5 طوسی 16.2 27 4,500,000 3,150,000
21 پنل بتنی محوطه 170*60*5 طوسی 183.6 180 4,500,000 3,150,000
23 پنل بتنی محوطه 40*40*5 طوسی 32 200 4,500,000 3,150,000
25 پنل بتنی محوطه 120*60*5 طوسی 149.04 207 4,500,000 3,150,000
26 پنل بتنی محوطه 100*60*5 سفید 21 35 4,500,000 3,150,000
42 پنل بتنی محوطه 144*21*5 دودی 0.3024 1 4,500,000 3,150,000
46 پنل بتنی محوطه 133*10*4 دودی 2.793 21 4,500,000 3,150,000
47 پنل بتنی محوطه 120*17*6 طوسی 6.12 30 4,500,000 3,150,000
48 پنل بتنی محوطه 160*40*5 طوسی 64 100 4,500,000 3,150,000
49 پنل بتنی محوطه 60*30*5 طوسی 2.7 15 4,500,000 3,150,000
50 پنل بتنی محوطه 125*40*5 طوسی 4.5 9 4,500,000 3,150,000
51 پنل بتنی محوطه 80*40*5 طوسی 132.16 413 4,500,000 3,150,000
52 پنل بتنی محوطه 60*60*5 طوسی 410.4 1140 4,500,000 3,150,000
54 پنل بتنی محوطه 60*60*5 طوسی2 54 150 4,500,000 3,150,000
57 پنل بتنی محوطه 100*20*4 طوسی 2.4 12 4,500,000 3,150,000
59 پنل بتنی محوطه 100*55*6 طوسی 55 100 4,500,000 3,150,000
61 پنل بتنی محوطه 125*35*5 طوسی 17.8125 19 4,500,000 3,150,000
64 پنل بتنی محوطه 130*75*5 طوسی 5.85 6 4,500,000 3,150,000
68 پنل بتنی محوطه گرد قطر 55 ضخامت 6 طوسی 27 108 4,500,000 3,150,000

 

دیدگاهتان را بنویسید