کانتر بتنی سیکا

دومین کانتر بتنی که ساختیم و در سیکا کافه بود که در زیرزمین نصب شد و حمل این قطعه بتنی بزرگ، چالش بزرگی بود.
این کانتر بتنی به دلیل طول زیاد به صورت سه تیکه در نما ساخته شد.
ابعاد : 95*302 و 14*118 و 30*95
با ضخامت 3 سانتیمتر

تهران خیابان انقلاب تقاطع وصال شيرازى جنب سينما سپيده كافه كتاب سيكا

کانتر بتنی خود را داشته باشید