کانتر بتنی برگرلند (فرودگاه)

اولین بار که کانتر بتنی ساختیم و چالش جدی برای ما بود. جالب این که این سفارش دو عدد کانتر قرینه هم در فرودگاه بین المللی امام خمینی بود.

پس از ساخت قالب و نمونه اولیه با خیال راحت تری نمونه دوم ساخته شده است. در نهایت تیم اجرایی کارفرما هر دو کانتر را نصب کردند.
متاسفانه هرگر فرصت نشده عکس های خوبی از پروژه بگیرم و عکس های کارگاهی رو توی وبسایت آپلود کردیم.
ابعاد صفحه بتنی کانتر 105*217 سانتیمتر و با ضخامت 3 سانتیمتر

کانتر بتنی خود را داشته باشید