کانتر بتنی برگرلند (فرودگاه)

اولین بار که کانتر بتنی ساختیم و چالش جدی برای ما بود، جالب این که این سفارش دو عدد کانتر قرینه هم در فرودگاه بین المللی امام خمینی بود.

پس از ساخت قالب و نمونه اولیه با خیال راحت تری نمونه دوم ساخته شده و در نهایت تیم اجرایی کارفرما هر دو کانتر را نصب کردند.
متاسفانه هرگر فرصت نشده عکس های خوبی از پروژه بگیرم و عکس های کارگاهی رو توی وبسایت آپلود کردیم.
ابعاد صفحه بتنی کانتر 105*217 سانتیمتر و با ضخامت 3 سانتیمتر

کانتر بتنی خود را داشته باشید