تجربیاتم در نقشه کشی فاز دو معماری

برای ساخت یک ساختمان نیاز به نقشه های فاز دو هست. کار این نقشه ها رفع تناقضات و اشکالات در دیسیبلبن های مختلف و هماهنگی آنها را دارد.

من سالها در صنایع نفت و گاز در زمینه تهیه نقشه های فاز دو معماری و سازه مشغول بودم

فیلم های یکی از کلاس های اموزش نقشه کشی فاز دو معماری با اتوکد رو در یوتیوب به اشتراک گذاشتم تا علاقه مندان استفاده کنند.

آموزش فاز دو معماری