آتشگاه Fuego Nuevo Chapel | معماری جهان

میتوان کلیسای Fuego Nuevo را به عنوان فضایی تصور کرد که نور طبیعی بخش مهمی از معماری آن است. این سازه به عنوان یک واحد یکپارچه از ستون ها ، دیوارها ، تیرها و صفحه ها عمل می کند. این ساختار یکپارچه به صورت اکسپوز و سنگین باقی می ماند و مرتباً تکرار می شود و ریتمی از پر خالی ایجاد می کند که به نور طبیعی اجازه می دهد نقش خود را به عنوان قهرمان بازی کند.

طراحان پروژه مأموریت داشتند که پروژه ای برای کلیسایی با نیازهای بسیار خاص را برای جماعت که توسط کشیشان هدایت می شود، توسعه دهند. پروژه با استقبال بسیار خوب جامعه روبرو گردید. از انجایی که منابع مالی کلیسا از کمک های اهالی محله و برخی بنیادها تأمین شده بود ، بنابراین طراحان قصد داشتند با این طرح هزینه های نگهداری را کاهش دهند تا ساختمان عمر طولانی تر داشته باشد.

https://www.archdaily.com/

Architects: WRKSHP arquitectura | urbanismo

Area: 1265 m²

Year: 2021

Manufacturers: AutoDeskCemexAdobe

Lead Architect: Rigoberto Almaguer

Design Team:Ana Paula Treviño, Wendy López, Laura Gómez, Eduardo Guerrero

Engineering:Joaquín Sánchez Becerra

Constructor:Reynaldo Castillo

City:Monterrey

Country:Mexico