در حال نمایش 2 نتیجه

پنل بتن اکسپوز نما برسان 50 جای بولت دار

ریال۵.۸۰۰.۰۰۰ریال۹.۹۰۰.۰۰۰مترمربع
ابعاد پنل بتنی نما: مربع 50*50

وزن در متر مربع: 54 کیلوگرم

ضخامت: 3 سانتیمتر

برش آسان
نصب و اتصال ساده
جلوه رویه بتن واقعی
مناسب دیوار داخلی و خارجی
مقاومت در برابر آتش
مقاوم به یو وی
مقاوم در یخبندان
فاقد مواد حساسیت زا

پنل بتن اکسپوز نما برسان 50 ساده

ریال۵.۸۰۰.۰۰۰ریال۹.۹۰۰.۰۰۰مترمربع
ابعاد پنل بتنی نما: مربع 50*50

وزن در متر مربع: 54 کیلوگرم

ضخامت: 3 سانتیمتر

برش آسان
نصب و اتصال ساده
جلوه رویه بتن واقعی
مناسب دیوار داخلی و خارجی
مقاومت در برابر آتش
مقاوم به یو وی
مقاوم در یخبندان
فاقد مواد حساسیت زا