کانتر بتنی سُها

به دلیل محدودیت در انتقال کانتر به طول 385 سانتیمتر مجبور شدیم که صفجه بتنی را در سه قطعه تولید کنیم و به محل پروژه منتقل کنیم. با توجه به یک پله کوتاه در مقابل همه غرفه ها شاسی کانتر را طوری طراحی کردیم که پله در آن بدون تخریب کاور شد.
پنل های بتنی 50*50 به وسیله انکر بولت روی سرامیک موجود نصب شده است.
کانتر بتنی خود را داشته باشید

مجل پروژه واقع در فود کورت مگامال شهرک اکباتان میباشد.