کانتر بتنی دون کلوب | شعبه تخت طاووس

کانتر بتنی دون کلوب شعبه میرزای شیرازی را پس از تایید نقشه توسط کارفرما تولید کردیم و چند روز قبل از افتتاح کافه نصب شد.
کارفرما از نتیجه کار بسیار رضایت داشت و زحمت عکاسی پروژه رو هم خودش کشید.
عکس های ارسالی رو همینجا به نمایش گذاشتیم

کانتر بتنی دون کافه
اجزای کانتر بتنی از سه بخش کلی تشکیل میشود، ابتدا یک شاسی فلزی باید تهیه کرد .

برای اطلاعات بیشتر از نحوه ساخت و دیدن مدل های کانتر اینجا کلیک کنید.

کانتر بتنی دون کلوب

دوم قطعه بتنی هست که لوگو روی آن ایجاد شده است. و سوم تاپ کانتر فلزی کانتر بتنی دون کافه را تکمیل میکند .

کانتر بتنی دون کلوب
ادرس دون کلوب میرزای شیرازی :

میرزای شیرازی پایین تر از مطهری نبش کوچه بیستم پلاک ۱۵۴