نوشته‌ها

گلدان بتنی پیرامید

گلدان بتنی پیرامید

/
گلدان بتنی به شکل یک هرم ناقص سروته میباشد که در مقابل نوسانات جوی بسیار مقاوم است
گلدان بتنی استوانه