محصولات روشنایی بتن اکسپوز و فلزی استودیو آرت بتن در این بخش نمایش داده میشوند.
لوستر بتنی و سرپیج های بتن اکسپوز قابل سفارش هستند.
لوستر های فلزی با برند جئوفرنیچر تولید و ساخته میشوند.

چراغ محوطه بتن اکسپوز
لوستر بتنی پیرامید
لوستر اپولو

لوستر آپولو

/
سرپیچ بتنی E27